átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

FFG - MTA Alumni Program

mta-logo

A Földesben több évtizedes hagyománya van annak, hogy a saját szakterületükön komoly sikereket elért öregdiákokat meghívjuk, hogy tartsanak előadást a jelenlegi földesistáknak. Hasonlóan nemes céllal született meg 2021-ben a Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai MTA Alumni Programja.

2024. április 22.
Előadás helye: Földes Ferenc Gimnázium Díszterem (3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 5.)
Előadó: Prof. Dr. Buttyán Levente a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, 1989-ben speciális matematika tagozaton végzett öregdiák
Előadás címe: Kiberbiztonság - trendek, kihívások, lehetőségek
Az MTA-alumni – Földes program keretében, Prof. Dr. Buttyán Levente, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, 1989-ben végzett öregdiák tartott ma rendkívül aktuális és izgalmas előadást, Kiberbiztonság - trendek, kihívások, lehetőségek címmel.
Rövid pályaismertető után az informatikai biztonságról, a kiber-fizikai rendszerekről volt szó, szemléletes példák bizonyították, hogy egyre inkább kiber-fizikai beágyazott számítógépek felügyelnek és vezérelnek fizikai folyamatokat, gondoljunk csak az okos otthonokra, a modern járművekre, az intelligens közlekedési eszközökre, a precíziós mezőgazdaságra, az orvosi alkalmazásokra. De szemléletes példát láthattunk arra is, hogy milyen veszélyt jelent a feltörhetőség. Szó volt a Mirai kártevő elárasztásos támadásáról, de arról is, hogy lehet mindezek ellen védekezni. Megismertük a SIMBIoTA alapötletet, és arról is szó volt, hogy a Gráfelmélet hogyan segített a kutatásban. Dávid és Góliát példáján keresztül a hagyományos és a kvantum számítógépekről is hallottunk. Szó volt a kriptográfia jövőjéről és a kikerülhetetlen MI-ről, amit kétélű kardnak nevezett professzor úr. Végül, még az eddigiekhez képest is nagyobb szakmai elhivatottsággal szólt a Crysys laborról. Az előadás végén a diákok kérdéseket is feltehettek. Köszönjük Prof. Dr. Buttyán Leventének ezt a remekül felépített, érdekfeszítő és nagyon is elgondolkodtató előadást. Nem csodálkoznék, ha ennek hatására lenne olyan a diákok között, aki ezt a területet választja majd a továbbtanulása során.

 

2023. november 08.
A FÖLDES - MTA - alumni program keretében, Dr. Czap László, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézet professzora volt a Földes Ferenc Gimnázium vendége. Előadásának témája az „Audiovizuális beszédfeldolgozás és beszédszintézis.” volt. A történeti áttekintés és a sok hanganyaggal illusztrált szakmai bemutató egyik nagyon fontos része a Mesterséges Intelligencia szerepe, annak előnyei és potenciális veszélyei is szóba kerültek, mely napjaink magas tudományos és ismeretterjesztő szintű világában is „közbeszéd” tárgya, fontos kihívása. Ezzel kapcsolatban is válaszolt professzor úr a diákok kérdéseire. Nagyon fontos és érdekes része volt az előadásnak az a kifejlesztett program, mely a hallássérült gyerekek beszédfejlődésében segít. Dr. Czap László professzor úr hivatása iránti lelkesedéssel, komoly szakmaisággal, a szakmai tételeket bizonyító hangzóanyagokkal, közérthetően beszélt munkájáról. Előadásában arra is törekedett, hogy a kutatói pálya iránti fogékonyságot növelje a diákokban. Köszönjük Czap László professzor úr remek előadását. Az előadást követően lehetősége volt a jelenlévő diákoknak arra, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg. Mely lehetőséggel a diákok éltek is.

2023.szeptember 25.
Prof. Dr. Séllei Nóra (PhD., Dr. Habil., DSc.) a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra Tanszék professzora, a Magyar Anglisztikai Társaság elnöke volt a FÖLDES - MTA - alumni program első előadója ebben a tanévben. Már az előadás címe - A kékharisnyáktól a kortárs nőművészekig: Pillanatképek a kultúrtörténetből - is jelezte, hogy érdekes és fontos témáról lesz szó. Hallhattunk a kritikai kultúrakutatásról, a kulturális mező fogalmáról, arról, hogy milyen változások előzték meg azt a tényt, hogy a XVIII. század második felében megjelentek a női írók, és miért pont a regény műfajában alkottak sokan. Miért számított már önmagában státusszimbólumnak, ha egy nőnek maradt ideje írni vagy olvasni. Megtudtuk, honnan ered a kékharisnya elnevezés, és milyen negatív jelentések tapadtak az évszázadok során a szóhoz a mai napig. Szemléletes példákat ismerhettünk meg konkrét idézetek formájában arról, hogy milyen volt az alkotó nők fogadtatása az irodalom vagy a tudomány területén. S milyen jó, hogy Charlotte Brontë kedvét nem vette el az alkotástól a kor koszorús költőjének - később is sok író és kritikus gondolkodására jellemző - tanácsa: „Az irodalom nem lehet egy nő életpályája, és ne is legyen az”. De lehet és legyen! Ebben nemcsak a jelenlévő lányok, hanem a fiúk is egyetértettek. Köszönjük Séllei Nóra professzor asszony remek előadását és a Földes könyvtárának ajándékozott könyveket is.


2022. november. 08.
Dr. Kavecsánszki Máté néprajzkutató, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének adjunktusa, 2004-ben végzett öregdiák tartott előadást A tarsolytól a töklámpásig: Néprajzi örökségünk a változó időben címmel. A színes, érdekes, sok példával illusztrált, remekül felépített előadásból megtudhattuk, hogy mi mindennel foglalkozik, és hogyan kutat a XXI. században egy néprajzkutató. A köztudatban időnként megjelenő, néprajzzal kapcsolatos, felszínes, általánosító véleményekről is beszélt az előadó, azokat remek érvekkel, tudományos bizonyítékokkal meggyőzően cáfolva. Több irányból is megközelítve, a kultúra jelenségeiről és az azokat létrehozó folyamatokról is hallhattunk, és arról, hogy akkor életképes egy kultúra, ha engedjük, hogy új szokások is megjelenjenek. Az előadás különösen érdekes része a hagyományok sok példával illusztrált csoportosítása volt. Az elfeledett, a revitalizált, az átalakult, a kitalált és az új hagyományok széles tárházával és azok fejlődéstörténetével ismerkedtünk meg. Megtudhattuk például, hogy a gyerekeket rémisztgető „láncos” Miklóstól hogyan jutottunk el a télapón át, Szent Miklós alakjáig, és hogyan kapcsolódik mindehhez a „Coca-Cola Mikulás”. Elgondolkodhattunk azon, hogy és miért változnak a népszokások, hogyan születnek újak. Dr. Kavecsánszki Máté is örömmel válaszolt a felmerült kérdésekre.

2022. október 19.
Dr. Homolya Dániel pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő, a Tokaj Hegyalja Egyetem oktatója, a Global Association of Risk Professionals Budapesti Szervezetének társvezetője, 1998-ban végzett öregdiák tartott előadást A kockázatkezelés: elmélet és gyakorlat címmel. A sok gyakorlati példával illusztrált remekül felépített, izgalmas előadásból megtudhattuk például, hogy milyen kockázatok tehetnek instabillá vállalatokat, melyik az a három tényező, melyek között a kockázatkezelők „lavíroznak”. Szó volt a piaci kockázatról, a hitelkockázatról és a működési kockázatról, sőt a nem tolerálható kockázatról is. Szó esett arról is, hogy melyek a kockázati kultúra erősítésének eszközei. Dr. Homolya Dániel is hivatása iránti lelkesedéssel, komoly szakmaisággal, mégis közérthetően beszélt munkájáról, saját kutatási területéről és válaszolt a diákok kérdéseire is. Kedves és közvetlen egyéniségét nemcsak az bizonyította, hogy csokival és – szigorúan alkoholmentes - saját termésű musttal kínálta a hallgatóságot a szünetben, hanem az is, hogy büszkén viselte a Földes Aranykoszorús jelvényét is.

2022. június 08.
Dr. Bay Péter, a Debreceni Egyetem tanára, Kutatólaboratóriumának vezetője, 1995-ben végzett öregdiák tartott előadást a Földesben, Célpontban a baktériumok és a daganatok címmel. Három nagyobb témáról, a DNS hibajavító enzimek (PARP) szerepe akut COVID-ban; Kémiai biológia, daganatellenes szerek, valamint a Mikrobiom és a daganatok közötti kapcsolatról hallhattunk. Az utóbbi téma legújabb kutatási eredményeit is megismerhették a Földes kémia és biológia tagozatosai, fakultációsai, akik kérdéseikre választ is kaptak az előadást követően. Megtudhattuk például, hogy mit nevezünk neopláziának, hogyan alakulnak ki a metasztázisok, milyen kölcsönhatások léteznek a gazdaszervezet és a mikrobiom között, milyen pontokon képesek befolyásolni a baktériumok a daganatok megjelenését és viselkedését. Dr. Bay Péter hivatása iránti lelkesedéssel, komoly szakmaisággal, mégis közérthetően beszélt munkájáról, kollégáival együtt végzett kutatásairól.

2021. december 2.
„A törvény uralkodjon, ne az ember!” A jogállam és joguralom fogalmával, jellemzőivel ismerkedtek ma a Földes Ferenc Gimnázium diákjai. Dr. Szabadfalvi József, a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékének egyetemi tanára, tartott a Földes könyvtárában remek előadást. A jogállamiság, joguralom fogalmának több oldalról való megközelítése mellett, korszakokon és országokon átívelve a téma jellemzőit is megismerhettük. Nagyon világos képet kaptunk többek között azokról a jogi jellemzőkről, melyek megkülönböztetik a jogállamot a rendőrállamtól, a „mérsékel államot” a totális államtól, a liberális államot a jóléti államtól. Az előadás tökéletesen megvalósította az Alumni Program célját, a tudomány népszerűsítése mellett a fiatalokat – a leendő magyar értelmiség tagjait – a tudományos kérdések többoldalról való megközelítésére és a kritikus gondolkodás, szemléletmód kialakítására ösztönözte.

Köszönjük az előadásokat!

 

Aktuális eredmények

 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 4. helyen végzett

  Onofrei Márk Leonárdó (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 3. helyen végzett

  Garics Péter (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 1. helyen végzett

  Hajdu Gábor (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 5. helyen végzett

  Varga Vanda (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 3. helyen végzett

  Kostyál Gréta Lelle (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 1. helyen végzett

  Gulyás Péter (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. kategória

  döntő 3. helyen végzett

  Fehérvári Donát (12.B)

  Felkészítők: Biró István, Kovács Benedek, Pál Mihály Imre, Zámborszky Ferenc

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 11. helyen végzett

  Farkas Roland (12.C)

  Felkészítő: Pál Mihály Imre

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 5. helyen végzett

  Molnár István Ádám (11.B)

  Felkészítők: Kovács Benedek, Zámborszky Ferenc, Dezsőfi György, Dudás Imre

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 21. helyen végzett

  Malinkó Dioméd (10.B)

  Felkészítő: Biró István

   

Gratulálunk!